ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2521
เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2521

ก่อตั้ง บริษัท ร่วมใจเจริญยนต์ จํากัด

 • ศูนย์จําหน่ายอะไหล่
 • ศูนย์บริการรถยนต์
 • โรงกลึง

[
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2543

จดทะเบียนบริษัท ร่วมใจมอเตอร์เชลส์ จํากัด (อ.เมืองเลย)
พ.ศ. 2547 ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจําหน่ายและศูนย์บริการ แทรกเดอร์คูโบต้า

[
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

จดทะเบียน บริษัท เค เอ็น ซีไทร์ เชอร์วิสเซ็นเตอร์

 • ศูนย์จําหน่ายยางรถยนต์
 • ศูนย์บริการรถยนต์

[
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

จดทะเบียนบริษัท ร่วมใจเอ็มจีเมืองเลย จํากัด

 • ตัวแทนจําหน่าย และศูนย์บริการ รถยนต์ MG

[
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พิธีเปิด บริษัท ร่วมใจมอเตอร์เชลส์ จํากัด สาขา อ.เอราวัณ

[
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

จดทะเบียนบริษัท ร่วมใจเอ็มจีหนองบัวลําภู จํากัด

 • ตัวแทนจําหน่ายและศูนย่บริการ รถยนต์ MG

[
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

พิธีเปิด บริษัท ร่วมใจมอเตอร์เชลส์ จํากัด สาขา อ.ด่านซ้าย

[
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

จดทะเบียนบริษัท เค เอ็น ซีไทร์ เทรดดิ้ง จํากัด

 • ศูนย์บริการรถยนต์และรถบรรทุก
 • ตัวแทนจําหน่ายยางมิชลินในพื้นที่ภาคอีสาน

[
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

จดทะเบียนบริษัท ร่วมใจเจริญยนต์ ทริคเชลส์ จํากัด

 • ตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุก FUSO

[
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

จดทะเบียนบริษัท ร่วมใจเจริญยนต์ (2521) จํากัด

 • ศูนย์บริการรถยนต์รถบรรทุก จําหน่ายอะไหล่ครบวงจร

[
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

พิธีเปิด บริษัท ร่วมใจเอ็มจีเมืองเลย จํากัด

 • สาขาอ.ด่านซ้าย

[
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

จดทะเบียนบริษัทร่วมใจเจริญยนต์ ทรัคเซลส์ จำกัด

 • สาขาชลบุรี

[
พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

จดทะเบียนบริษัท เค เอ็น ซี ไทร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ชลบุรี จำกัด

[