รถบรรทุกหัวลากขนาดใหญ่ FZ TV

TV3340S

รถบรรทุกหัวลาก 50.5 ตัน

FZ4928TT

รถบรรทุกหัวลาก 41 ตัน

FZ3528TT

รถบรรทุกหัวลาก 35 ตัน