รถบรรทุกขนาดใหญ่ FJ

FJ2528RMC

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 25 ตัน

FJ2528R

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 25 ตัน

FJ2528C

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 25 ตัน

FN2527

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 25 ตัน

FJ1523R

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 15 ตัน