บริการของเรา

การบริการ

การให้บริการแบบครบวงจรในการดูแลรักษารถบรรทุกฟูโซ่ด้วยเครื่องมือ พิเศษ (Special Service Tool) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสภาพรถ บรรทุกฟูโซ่โดยเฉพาะ และการวิเคราะห์งานซ่อมได้อย่างแม่นยําด้วยเครื่อง มือวิเคราะห์ปัญหา (Diagnostic tool)

นอกจากนี้ฟูโซ่ยังมีระบบเก็บข้อมูลงานซ่อมและรายการอะไหล่แบบออนไลน์ (FUSO Ascent) ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านอะไหล่ คู่มือการให้บริการต่างๆ และ หลักสูตรการซ่อมในรูปแบบที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานที่จะช่วยเป็นคู่มือ การซ่อมให้กับช่างได้อย่างแม่นยําและเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น