รถบรรทุก FUSO

รถบรรทุกขนาดกลาง

รุ่น FI

รถบรรทุกขนาดใหญ่

รุ่น FJ

รถบรรทุกหัวลากขนาดใหญ่

รุ่น FZ และ TV