รถบรรทุกขนาดกลาง FI

FI1217C

รถบรรทุกขนาดกลาง 11.5 ตัน

FI1217R

รถบรรทุกขนาดกลาง 12.8 ตัน