รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว รุ่น FJ2528R

รูปภาพรถ

คุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติโดยรวม

สเปค